English For Tourism And Restaurants – Book 2 (Kèm Đĩa MP3)

Bìa sách English For Tourism And Restaurants - Book 2 (Kèm Đĩa MP3)

Bìa sách English For Tourism And Restaurants – Book 2 (Kèm Đĩa MP3)

Chưa có nhận xét, review nào về English For Tourism And Restaurants – Book 2 (Kèm Đĩa MP3)

English For Tourism And Restaurants – Book 2
English for Tourism and Restaurants is specially written for those who want to enter the tourism industry or the restaurant industry. As an employee, you should speak and behave in a very polite way. By studying this book, you will improve your English for these professional fields.
This book will help you:
– Get familiar with the tourism and restaurant industries through over 100 dialogs about various kinds of situations.
– Learn the essential grammar through simple sentences and clear charts.
– Enrich your vocabulary by studying the “Words and Phrases,” “Word Power,” and “Phrase Focus” sections.
– Strengthen your listening comprehension by doing lots of listening training.
– Improve your speaking skills by frequently doing the Pair Work.
– Deepen your understanding of English for the service industry by doing the large number of exercises.
– Understand certain English items by referring to a great number of colorful pictures.
CONTENTS
Lesson 1 Taking Orders
Lesson 2 Explaining the Menu
Lesson 3 Serving Meals
Lesson 4 Beverage Service (1)
Lesson 5 Beverage Service (2): At the Bar
Lesson 6 Beverage Service (3): Recommending Wines
Lesson 7 Beverage Service (4): Serving Wines
Lesson 8 During…Đọc tiếp

  • Văn phong
  • Chất lượng sách
  • Ứng dụng
  • Nội dung
  • Dịch
2.4

ĐÁNH GIÁ SÁCH

Hy vọng với đánh giá này sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được quyển sách ưng ý nhất cho mình.
ĐẶT SÁCH TẠI TIKITẠI LAZADAVINABOOKSHOPEE

Ưu tiên đặt sách tại Tiki, rồi đến Lazada và Vinabook, A đây rồi để đảm bảo có sách và giá tốt nhất

Sending
User Review
0 (0 votes)

Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

English For Tourism And Restaurants – Book 2 (Kèm Đĩa MP3)

Bìa sách English For Tourism And Restaurants - Book 2 (Kèm Đĩa MP3)

Bìa sách English For Tourism And Restaurants – Book 2 (Kèm Đĩa MP3)

Chưa có nhận xét, review nào về English For Tourism And Restaurants – Book 2 (Kèm Đĩa MP3)

English For Tourism And Restaurants – Book 2
English for Tourism and Restaurants is specially written for those who want to enter the tourism industry or the restaurant industry. As an employee, you should speak and behave in a very polite way. By studying this book, you will improve your English for these professional fields.
This book will help you:
– Get familiar with the tourism and restaurant industries through over 100 dialogs about various kinds of situations.
– Learn the essential grammar through simple sentences and clear charts.
– Enrich your vocabulary by studying the “Words and Phrases,” “Word Power,” and “Phrase Focus” sections.
– Strengthen your listening comprehension by doing lots of listening training.
– Improve your speaking skills by frequently doing the Pair Work.
– Deepen your understanding of English for the service industry by doing the large number of exercises.
– Understand certain English items by referring to a great number of colorful pictures.
CONTENTS
Lesson 1 Taking Orders
Lesson 2 Explaining the Menu
Lesson 3 Serving Meals
Lesson 4 Beverage Service (1)
Lesson 5 Beverage Service (2): At the Bar
Lesson 6 Beverage Service (3): Recommending Wines
Lesson 7 Beverage Service (4): Serving Wines
Lesson 8 During…Đọc tiếp

  • Văn phong
  • Chất lượng sách
  • Ứng dụng
  • Nội dung
  • Dịch
3.4

ĐÁNH GIÁ SÁCH

Hy vọng với đánh giá này sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được quyển sách ưng ý nhất cho mình.
ĐẶT SÁCH TẠI TIKITẠI LAZADAVINABOOKSHOPEE

Ưu tiên đặt sách tại Tiki, rồi đến Lazada và Vinabook, A đây rồi để đảm bảo có sách và giá tốt nhất

Sending
User Review
0 (0 votes)

Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.