Review sách Tào Tháo – Thánh Nhân Đê Tiện (Tập 2)

Bìa sách Tào Tháo - Thánh Nhân Đê Tiện (Tập 2)

Bìa sách Tào Tháo – Thánh Nhân Đê Tiện (Tập 2)

Độc giả Trần Hiền nhận xét về tác phẩm Tào Tháo – Thánh Nhân Đê Tiện (Tập 2)

Bộ tiểu thuyết gồm 10 tập này là một bức tranh đầy đủ và toàn diện nhất về cuộc đời và con người của Tào Tháo. Tôi đã nghĩ đến điều đó! Ngay khi được xuất bản ở Trung Quốc bộ sách đã được độc giả đón nhận nhiệt liệt. Tôi đã nghĩ đến điều đó!. Dừng tay lại

Mình đã mua đến tập 5 của bộ Tào Tháo thánh nhân đê tiện, tuy mới đọc đến cuốn thứ 2 nhưng cảm thấy rất hay, thú vị, lời văn lôi cuốn.
Quan trọng nhất là mình có cái nhìn khác về Tào Tháo, nhân vật bị cho là phản diện trong Tam Quốc.

Độc giả Nguyễn Minh Khanh nhận xét về tác phẩm Tào Tháo – Thánh Nhân Đê Tiện (Tập 2)

Tào Tháo tự Mạnh Đức là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Dừng tay lại Ông là người đặt nền móng cho thế lực quân sự cát cứ ở miền Bắc Trung Hoa, lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc. Dừng tay lại Là người có công lớn trong việc dẹp loạn khăn vàng và Đổng Trác. Dừng tay lại Tuy nhiên, hình ảnh về ông không được các nhà nho ưa thích và thường được mang ra làm biểu tượng cho sự dối trá, vô liêm sỉ. Dừng tay lại Tào Tháo còn là một nhà thơ xuất sắc. Dừng tay lại Ông và hai con trai Tào Phi, Tào Thực được đời sau gọi là Tam Tào, cùng với nhóm Kiến An thất tử và nữ sĩ Thái Diễm hình thành nên trào lưu mới trong văn học thời Hán mạt, gọi chung là Kiến An phong cốt. Dừng tay lại. Dừng tay lại

Thật sự thì trước khi mua ở Tiki thì mình đã đọc qua tập 1 ở bên ngoài,đọc xong thấy hay nên tiếp tục đọc tập 2, lướt Tiki thì thấy giá khá hợp lý nên đã đặt mua. Tào tháo là nhân vật gây tranh cải nhất trong lịch sử Trung Quốc, một con người vừa có dã tâm,vừa có hùng tâm, là một con người mang nhiều mặt nạ,nhưng chỉ có như vậy thì ông mới có thể đặt nền móng cho đế nghiệp thống nhất Trung Quốc của nhà Tân sau này. Một người mưu trí,có tầm nhìn và khả năng dùng người của ông thật đáng khâm phục. Qua 2 tập thì tác giả đã khắc hoạ hơn rõ nét con người Tào Tháo,nhưng bước thăng trầm trong cuộc đời đầy biến động của ông. Quyển sách rất hay và có những chi tiết mà trong tác phẩm Tam quốc Chí chưa đề cập ra. Cảm ơn Tiki.

Độc giả Phan Minh Quang nhận xét về tác phẩm Tào Tháo – Thánh Nhân Đê Tiện (Tập 2)

Tào Tháo là một nghệ nhân biến diện tài tình, lúc thì mang gương mặt này, thoắt cái lật sang gương mặt khác. Dừng tay lại Có thể hợp nhất những tính cách phức tạp như vậy trong một con người là điều vô cùng khó, vậy mà tất cả những phức hợp ấy đều hiện diện nơi ông. Dừng tay lại Dường như con người Tào Tháo là tổng hòa của mọi mâu thuẫn trên thế gian. Dừng tay lại “Thà ta phụ người trong thiên hạ chứ không để người trong thiên hạ phụ ta”. Dừng tay lại

“Trị thế năng thần, loạn thế gian hùng.” Đây là câu nhận xét về Tào Tháo của nhiều nhân sỹ Tam Quốc đương thời và cũng nói lên vận mệnh của Tào Tháo. Nếu là vào thời thịnh trị, Tào Tháo sẽ là bậc hiền thần trung nghĩa, là người cùng với vua cáng đáng mọi việc, xây dựng một triều đình vững mạnh. Nhưng tiếc thay, Tào Tháo lại sinh ra vào thời loạn, nên ta chỉ thấy được cái gian hùng của Tào Tháo. Mượn danh vua để bức chư hầu, tuy mang tiếng là phản nghịch, nhưng vẫn là danh chính ngôn thuận, cũng nhờ đó mà thiên hạ không bị chia năm sẻ bảy, chiến sự liên miên không dứt. Nếu không có Tào Tháo, thì có biết bao nhiêu kẻ xưng vương xưng đế, đại cục thiên hạ ắt hẳn sẽ không còn chỉ là Tam Quốc, mà chia cắt không chỉ 100 năm. Vậy mới nói, ở con người Tào Tháo, công tội luôn đi đôi với nhau, trong công có tội, trong tội có công.

Độc giả Trương Văn Đức nhận xét về tác phẩm Tào Tháo – Thánh Nhân Đê Tiện (Tập 2)

Tào Tháo – Thánh Nhân Đê Tiện (Tập 2). Dừng tay lại

“Thà ta phụ người trong thiên hạ chứ không để người trong thiên hạ phụ ta” là câu nói nổi tiếng của Tào Tháo mà đến nay vẫn còn gây rất nhiều tranh cãi về ý nghĩa của nó. Và chủ nhâm của nó, thiên tài quân sự Tào Mạnh Đức thì bị các học giả ngày xưa chê bai, khinh khi và coi ông là biểu tượng của sự vô liêm sỉ và bỉ ổi. Tôi đã đọc tập 1 của bộ sách này và có thể kết luận rằng: điều đó đúng nhưng chỉ đúng một phần. Một nửa con nghười còn lại của ông là một con người tràn đầy lòng yêu thương cho người dân thiên hạ. Tôi thích hình ảnh 2 mặt của Tào Tháo trên bìa của cuốn sách. Hình ảnh đó đã diễn tả 1 cách rõ nét nhất con người của nhân vật đầy tranh cãi này.

Độc giả Trần Hiền nhận xét về tác phẩm Tào Tháo – Thánh Nhân Đê Tiện (Tập 2)

Tào Tháo là một tên tuổi trong lịch sử Trung Quốc, là người không chỉ tài giỏi trong lĩnh vực chính trị, quân sự và còn có tài thơ ca. Dừng tay lại Tuy nhiên, hình ảnh về ông không được các nhà nho ưa thích và thường được mang ra làm biểu tượng cho sự dối trá, vô liêm sỉ. Dừng tay lại Alpha Books xin giới thiệu đến độc giả bộ tiểu thuyết đầy đủ nhất, sống động nhất, mới mẻ nhất về cuộc đời của Tào Tháo – Thánh nhân đê tiện. Dừng tay lại. Dừng tay lại

Mình đã mua đến tập 5 của bộ Tào Tháo thánh nhân đê tiện, tuy mới đọc đến cuốn thứ 2 nhưng cảm thấy rất hay, thú vị, lời văn lôi cuốn.
Quan trọng nhất là mình có cái nhìn khác về Tào Tháo, nhân vật bị cho là phản diện trong Tam Quốc.

Độc giả Nguyễn Minh Khanh nhận xét về tác phẩm Tào Tháo – Thánh Nhân Đê Tiện (Tập 2)

Thật sự thì trước khi mua ở Tiki thì mình đã đọc qua tập 1 ở bên ngoài,đọc xong thấy hay nên tiếp tục đọc tập 2, lướt Tiki thì thấy giá khá hợp lý nên đã đặt mua. Tào tháo là nhân vật gây tranh cải nhất trong lịch sử Trung Quốc, một con người vừa có dã tâm,vừa có hùng tâm, là một con người mang nhiều mặt nạ,nhưng chỉ có như vậy thì ông mới có thể đặt nền móng cho đế nghiệp thống nhất Trung Quốc của nhà Tân sau này. Một người mưu trí,có tầm nhìn và khả năng dùng người của ông thật đáng khâm phục. Qua 2 tập thì tác giả đã khắc hoạ hơn rõ nét con người Tào Tháo,nhưng bước thăng trầm trong cuộc đời đầy biến động của ông. Quyển sách rất hay và có những chi tiết mà trong tác phẩm Tam quốc Chí chưa đề cập ra. Cảm ơn Tiki.

Độc giả Phan Minh Quang nhận xét về tác phẩm Tào Tháo – Thánh Nhân Đê Tiện (Tập 2)

“Trị thế năng thần, loạn thế gian hùng.” Đây là câu nhận xét về Tào Tháo của nhiều nhân sỹ Tam Quốc đương thời và cũng nói lên vận mệnh của Tào Tháo. Nếu là vào thời thịnh trị, Tào Tháo sẽ là bậc hiền thần trung nghĩa, là người cùng với vua cáng đáng mọi việc, xây dựng một triều đình vững mạnh. Nhưng tiếc thay, Tào Tháo lại sinh ra vào thời loạn, nên ta chỉ thấy được cái gian hùng của Tào Tháo. Mượn danh vua để bức chư hầu, tuy mang tiếng là phản nghịch, nhưng vẫn là danh chính ngôn thuận, cũng nhờ đó mà thiên hạ không bị chia năm sẻ bảy, chiến sự liên miên không dứt. Nếu không có Tào Tháo, thì có biết bao nhiêu kẻ xưng vương xưng đế, đại cục thiên hạ ắt hẳn sẽ không còn chỉ là Tam Quốc, mà chia cắt không chỉ 100 năm. Vậy mới nói, ở con người Tào Tháo, công tội luôn đi đôi với nhau, trong công có tội, trong tội có công.

Độc giả Trương Văn Đức nhận xét về tác phẩm Tào Tháo – Thánh Nhân Đê Tiện (Tập 2)

“Thà ta phụ người trong thiên hạ chứ không để người trong thiên hạ phụ ta” là câu nói nổi tiếng của Tào Tháo mà đến nay vẫn còn gây rất nhiều tranh cãi về ý nghĩa của nó. Và chủ nhâm của nó, thiên tài quân sự Tào Mạnh Đức thì bị các học giả ngày xưa chê bai, khinh khi và coi ông là biểu tượng của sự vô liêm sỉ và bỉ ổi. Tôi đã đọc tập 1 của bộ sách này và có thể kết luận rằng: điều đó đúng nhưng chỉ đúng một phần. Một nửa con nghười còn lại của ông là một con người tràn đầy lòng yêu thương cho người dân thiên hạ. Tôi thích hình ảnh 2 mặt của Tào Tháo trên bìa của cuốn sách. Hình ảnh đó đã diễn tả 1 cách rõ nét nhất con người của nhân vật đầy tranh cãi này.

Đánh giá chung về tác phẩm Tào Tháo - Thánh Nhân Đê Tiện (Tập 2)
  • Chất lượng sách
  • Nội dung
  • Văn phong
  • Ứng dụng thực tiễn
2.4

ĐÁNH GIÁ SÁCH

Hy vọng với đánh giá này sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được quyển sách ưng ý nhất cho mình.
ĐẶT SÁCH TẠI TIKITẠI LAZADAVINABOOKSHOPEE

Ưu tiên đặt sách tại Tiki, rồi đến Lazada và Vinabook, A đây rồi để đảm bảo có sách và giá tốt nhất

Sending
User Review
0 (0 votes)

Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.