Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản)

Bìa sách Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản)

Bìa sách Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản)

Chưa có nhận xét, review nào về Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản)

Tượng Kỳ Hậu Vệ
Cuốn sách Tượng kỳ hậu vệ gồm 5 phần:
Phần thứ nhất: Bình phong mã đối đương đầu pháo quá hà xe, bình xe áp mã cuộc (gồm 5 cuộc)
Cuộc 1:nhà sách online Bình pháo đối xe hồi tâm mã
Đối tiên thất lộ pháo, pháo đả trung binh
Cuộc 2: Bình pháo đổi xe – hồi tâm mã
Đổi tiên thất lộ pháo – pháo đả trung binh
Cuộc 3: Hồi cung mã đối tiên
Dùng thất lộ pháo – xe sát thất binh
Cuộc 4: Hồi tâm mã đối tiên
Thất lộ pháo xe sát thất binh
Cuộc 5: Hồi tâm mã đối tiên
Dùng thất lộ pháo, xe sát thất binh
Phần thứ hai: Bình phong mã đối đương đầu pháo quá hà xe và đổi xe cuộc (gồm 17 cuộc)
Cuộc 6: Tiến tả mã đối tiên
Dùng thất lộ pháo và tả hoành xe
Cuộc 7: Tiến tả mã đối tiên
Dùng thất lộ pháo và tả trực xe
Cuộc 8: Thượng sĩ và tượng đối tiên
Tiến hà mã và mã sát trùng tốt
Cuộc 9: Thượng sĩ tượng đối tiên
Dùng mã tiến hà mã và bình thất lộ pháo
Cuộc 10: Thượng sĩ tượng ứng tiên
Dùng tiến hà mã và bình thất lộ pháo
Cuộc 11: Thượng sĩ tượng ứng tiên
Dùng hà khẩu mã và lục lộ pháo…Phần thứ ba: Phi trung tượng ứng thất lộ mã và tiến hà khẩu mã (gồm 8 cuộc)
Cuộc 23: Kỵ hà pháo ứng tiên
Tiến mã thượng sĩ hồi hà khẩu mã
Cuộc 24: Kỵ hà pháo ứng tiên
Thượng sĩ…Đọc tiếp

  • Văn phong
  • Chất lượng sách
  • Ứng dụng
  • Nội dung
  • Dịch
2.4

ĐÁNH GIÁ SÁCH

Hy vọng với đánh giá này sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được quyển sách ưng ý nhất cho mình.
ĐẶT SÁCH TẠI TIKITẠI LAZADAVINABOOKSHOPEE

Ưu tiên đặt sách tại Tiki, rồi đến Lazada và Vinabook, A đây rồi để đảm bảo có sách và giá tốt nhất

Sending
User Review
0 (0 votes)

Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản)

Bìa sách Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản)

Bìa sách Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản)

Chưa có nhận xét, review nào về Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản)

Tượng Kỳ Hậu Vệ
Cuốn sách Tượng kỳ hậu vệ gồm 5 phần:
Phần thứ nhất: Bình phong mã đối đương đầu pháo quá hà xe, bình xe áp mã cuộc (gồm 5 cuộc)
Cuộc 1:nhà sách online Bình pháo đối xe hồi tâm mã
Đối tiên thất lộ pháo, pháo đả trung binh
Cuộc 2: Bình pháo đổi xe – hồi tâm mã
Đổi tiên thất lộ pháo – pháo đả trung binh
Cuộc 3: Hồi cung mã đối tiên
Dùng thất lộ pháo – xe sát thất binh
Cuộc 4: Hồi tâm mã đối tiên
Thất lộ pháo xe sát thất binh
Cuộc 5: Hồi tâm mã đối tiên
Dùng thất lộ pháo, xe sát thất binh
Phần thứ hai: Bình phong mã đối đương đầu pháo quá hà xe và đổi xe cuộc (gồm 17 cuộc)
Cuộc 6: Tiến tả mã đối tiên
Dùng thất lộ pháo và tả hoành xe
Cuộc 7: Tiến tả mã đối tiên
Dùng thất lộ pháo và tả trực xe
Cuộc 8: Thượng sĩ và tượng đối tiên
Tiến hà mã và mã sát trùng tốt
Cuộc 9: Thượng sĩ tượng đối tiên
Dùng mã tiến hà mã và bình thất lộ pháo
Cuộc 10: Thượng sĩ tượng ứng tiên
Dùng tiến hà mã và bình thất lộ pháo
Cuộc 11: Thượng sĩ tượng ứng tiên
Dùng hà khẩu mã và lục lộ pháo…Phần thứ ba: Phi trung tượng ứng thất lộ mã và tiến hà khẩu mã (gồm 8 cuộc)
Cuộc 23: Kỵ hà pháo ứng tiên
Tiến mã thượng sĩ hồi hà khẩu mã
Cuộc 24: Kỵ hà pháo ứng tiên
Thượng sĩ…Đọc tiếp

  • Văn phong
  • Chất lượng sách
  • Ứng dụng
  • Nội dung
  • Dịch
2.8

ĐÁNH GIÁ SÁCH

Hy vọng với đánh giá này sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được quyển sách ưng ý nhất cho mình.
ĐẶT SÁCH TẠI TIKITẠI LAZADAVINABOOKSHOPEE

Ưu tiên đặt sách tại Tiki, rồi đến Lazada và Vinabook, A đây rồi để đảm bảo có sách và giá tốt nhất

Sending
User Review
0 (0 votes)

Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.